Erkenningen

Wij werken met ervaren specialisten in de onderhoud.

ESM is gecertificeerd ISO 9001:2015.

Onze teams werken volgens een beleid die eerbied toont voor de milieu- en veiligheidsnormen.

ESM werd geëvalueerd en conform bevonden door APRAGAZ aan de eisen van de norm NBN S21-050 (Certificatie voor onderhoudsbedrijven van brandblusapparaten).

Geldigheid van het certificaat : 06/12/2018. ».

Wij zijn erkend door al onze leveranciers en zijn ook erkend ondernemer (categorie 28).

Ons personeel is opgeleid VVA1 en VVA2.